Pediatria

La Pediatria és l’especialitat mèdica que estudia el nen i el contempla tant en la salut com en la malaltia. Cronològicament dóna assistència des del naixement fins a l’adolescència, distingint-se diverses etapes: nadó, lactant, preescolar, escolar i adolescent.

És una especialitat vertical, total i completa de l’edat evolutiva de la vida, amb un permanent canvi (creixement, desenvolupament, maduració) amb interdependència del medi on es desenvolupa (familiar, escolar i social).

Trobem diferents especialitats, que tracten les malalties o complicacions que pot tenir l’infant. L’al·lergologia és una de les més comunes, que estudia, diagnostica i tracta les malalties al·lèrgiques.

Altres especialitats mèdiques pediàtriques són:

  • Neonatologia
  • Immunologia
  • Hematologia
  • Neurologia
En què et podem ajudar?